Souborová hra
Materiály pro souborovou hru vycházejí z oceňovaného programu Vzlétni! (Take-off!). Jedná se o výukovou metodu pro začátečníky ve hře na dechové nástroje, která je ideální pro individuální i skupinovou výuku, pro dechové soubory i libovolně velké hudební soubory.
Resource
Resource