Sekce Můj pracovní prostor slouží učitelům k organizaci výukových materiálů a skupin žáků. Do složky Moje materiály lze nahrávat vlastní obsah jako jsou obrázky, soubory pdf, audio a video soubory. Ty je možné seskupovat do vyšších celků – lekcí. Lekce pak lze organizovat do výukových bloků. Z výukových bloků lze na platformě sestavit třeba i roční studijní plán pro jeden či více ročníků. Jednotlivé materiály, lekce nebo výukové bloky, s kterými se na platformě setkáte nebo které objevíte díky funkci vyhledávání, si můžete označit jako oblíbené, zařadit je tak do svých složek v pracovním prostoru a následně z nich a s pomocí svých vlastních materiálů budovat výukové celky.

Zároveň v této sekci můžete zakládat a spravovat skupiny žáků (třídy) a jednotlivým žákům nebo celým skupinám zprostředkovávat výukový obsah a zadávat úlohy do portálu YUMU. Ten představuje samostatné prostředí pro žáky s bezpečným přihlašováním, kde mohou pracovat mimo školní výuku a z domova.

Můj pracovní prostor
Yumu