Školení

Usilujeme o to, aby se učitelé cítili co nejlépe vybaveni pro kvalitní výuku hudby a měli k tomu potřebnou sebedůvěru. Naše platforma a materiály poskytují obrovské možnosti, jak realizovat kreativní a zábavné hodiny hudební výchovy.

Náš školicí program představuje pro učitele skvělý způsob, jak si mohou osvojit některé nové přístupy a zjistit, jak co nejefektivněji používat platformu a materiály Charanga Česko.

Prostřednictvím platformy www.kreativnibudoucnost.cz lze uskutečnit akreditovaný program v rozsahu 8 hodin, popřípadě neakreditovaný program na míru. Školení je možné realizovat ze šablon v rámci OP JAK a uznatelným nákladem je i následné pořízení licence.

O plánovaných akcích, na nichž bude prezentována platforma Charanga, vás budeme informovat na těchto stránkách.

Podrobnosti vám sdělí
Lubor Bořek ml.
ředitel, Charanga Česko
luborborek@charanga.cz