Usilujeme o to, aby se učitelé cítili co nejlépe vybaveni pro vynikající výuku hudby a měli k tomu potřebnou sebedůvěru.

Naše platforma a materiály poskytují obrovské možnosti, jak realizovat kreativní a zábavné hodiny hudební výchovy.

Náš akreditovaný školicí program představuje pro učitele skvělý způsob, jak si mohou osvojit některé nové přístupy a zjistit, jak co nejefektivněji používat platformu a materiály Charanga Česko.

V průběhu školního roku 2020/2021 budeme ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky NPIČR realizovat školení v jednotlivých krajích. Bude možné se obrátit na pracovníky příslušných krajských pracovišť, kontaktní údaje naleznete zde:
www.npicr.cz/kontakty

Vedle toho můžeme také zajistit školicí relace podle vašich individuálních potřeb.

O plánovaných akcích, na nichž bude prezentována platforma Charanga, vás budeme informovat na těchto stránkách.

Podrobnosti vám sdělí:
Lubor Bořek ml.
Ředitel, Charanga Česko
luborborek@charanga.cz