Usilujeme o to, aby se učitelé cítili co nejlépe vybaveni pro vynikající výuku hudby a měli k tomu potřebnou sebedůvěru. Naše platforma a materiály poskytují obrovské možnosti, jak realizovat kreativní a zábavné hodiny hudební výchovy.

Náš akreditovaný školicí program představuje pro učitele skvělý způsob, jak si mohou osvojit některé nové přístupy a zjistit, jak co nejefektivněji používat platformu a materiály Charanga Česko.

V průběhu školního roku 2020/2021 jsme ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky NPIČR realizovali školení v jednotlivých krajích, která z důvodu protiepidemických opatření probíhala formou webinářů. 

V současnosti je školení nabízeno zde https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/charanga, z časových a logistických důvodů preferujeme realizaci formou webináře.

O plánovaných akcích, na nichž bude prezentována platforma Charanga, vás budeme informovat na těchto stránkách.

Podrobnosti vám sdělí
Lubor Bořek ml.
ředitel, Charanga Česko
luborborek@charanga.cz