Průzkum ve Velké Británii mezi aprobovanými i neaprobovanými učiteli, kteří používají platformu Charanga

Ve školách ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde je používán program hudební školy Charanga, zaznamenávají výrazné zlepšení ve výuce i v dosahování hudebních výsledků. Svědčí o tom nepřeberné množství důkazů a dvě nezávislé diplomové práce. Díky našemu úzkému napojení na školy máme výborný přehled o tom, jak efektivně program pro učitele funguje.

V loňském roce téměř 1000 učitelů prostřednictvím online průzkumu sdílelo své zkušenosti s používáním programu hudební školy Charanga. 96 % hlásilo, že se zlepšila kvalita jejich výuky i dosahování cílů na straně žáků. Vyučující – a zejména nehudebníci – získali sebedůvěru, profesionální znalosti a nástroje, díky kterým mohou vést zábavné a progresivní hodiny hudební výchovy. Tyto výstupy přinášejí inspirativní podněty i do našeho českého vzdělávacího prostředí.

Nárůst kompetencí

zlepšení znalostí
kvalitnější výuka

Nárůst spokojenosti

vyšší sebedůvěra / radost z práce
nižší pracovní zatížení

Pozitivní výsledky žáků

lepší dosahování cílů
více hudebních aktivit

Klíč: aprobovaní neaprobovaní