Children playing recorder

MECLA je projekt mezinárodní spolupráce v oblasti hudební výchovy. Zkoumáme úspěšné výukové postupy v Česku, Dánsku a Spojeném království, dělíme se o zkušenosti a na základě toho jsme vytvořili výukové materiály MECLA, které se skvěle hodí jako roční kurz hudebních základů pro malé žáky.

Prostřednictvím materiálů MECLA, k nimž na platformě můžete libovolně přidávat vlastní materiály, děti získají hluboké porozumění základům hudby.

Lekce MECLA jsou sestaveny z částí Poslech, zpěv a tanec, Objevování a tvorba, a Předvedení a sdílení.

Partneři v projektu MECLA

Česká republika

Základní umělecká škola Police nad Metují

Základní umělecká škola Police nad Metují

Dánsko

DEOO

DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Opera institutioner

Egedal Musikskole

Spojené království

Accent Music Hub

Halton and Warrington Music Support Service

Bradshaw School, Warrington